Benjamin Graham „Inteligentny inwestor” [książka]

59,00 
-
+

Opis

„Inteligentny inwestor” to tytuł uznawany za jedną z najważniejszych lektur inwestycyjnych w historii. Wielokrotnie aktualizowana publikacja doczekała się wydań na całym świecie i wiele rozdziałów nadal uważanych jest za obowiązkową pozycję na półce każdego, kto zaczyna swoją przygodę z rynkiem kapitałowym.

Warren Buffett o książce:

„Pierwszy raz przeczytałem tę książkę na początku 1950 roku, gdy miałem 19 lat. Wydawało mi się wówczas, że to najlepsza książka o inwestowaniu, jaką kiedykolwiek napisano. Dzisiaj nadal tak uważam. (…) Jeśli przestrzegasz zalecanych przez Benjamina Grahama zasad postępowania i prowadzenia biznesu – a szczególnie jeśli słuchasz nieocenionych rad z 8. i 20. rozdziału – wtedy nie możesz osiągnąć słabych wyników ze swoich inwestycji. Osiągnięcie wybitnych rezultatów zależy od tego, ile pracy i wysiłku intelektualnego włożysz w swoje inwestycje oraz od amplitudy kapryśnych zmian na giedzie, w okresie twojej kariery inwestycyjnej. Im spokojniej na giełdzie, tym większe szanse dla poważnego inwestora. Idź za Grahamem, a twoje zyski będą rosły, zamiast poddawać się kaprysom giełdy”

Gdy mówimy „inwestowanie w wartość” – myślimy: „Inteligentny Inwestor”.

Benjamin Graham, autor najważniejszego podręcznika dla inwestorów traktowany jest w świecie inwestorów jako ojciec analizy fundamentalnej i inwestowania w wartość. W jego życiowym dziele znajdziemy obszerne omówienie, na co zwracać uwagę analizując biznes, jak oddzielić spekulacje od inwestowania, jak tworzyć portfele i przetrwać wahania rynkowe.

Benjamin Graham w „Inteligentnym inwestorze” pokazał zjawisko tzw. „marginesu bezpieczeństwa” i dużo pracy włożył w defensywne i ostrożne podejście do budowy portfela. Ma to swoje podłoże w historii Grahama, który przeżył Wielki Kryzys, niejeden giełdowy krach i lata zapaści gospodarczej USA. To doświadczenie tak silnie wpłynęło na Grahama, że w „Inteligentnym Inwestorze” kładzie duży nacisk na przetrwanie inwestorów w trudnych czasach: bessy, problemów gospodarczych czy środowiska wysokiej inflacji.

„Inteligentny inwestor” nie bez przyczyny uznawany jest za „biblię inwestowania” – na ponad 500 stronach omówione są zjawiska uniwersalne, które wraz z rykowymi cyklami, przypominają regularnie inwestorom, że zaledwie miesiące mogą ich dzielić od rynkowej euforii po ekstremalną panikę. Graham dzielił inwestorów na aktywnie zarządzających swoimi inwestycjami oraz pasywnych, którzy swoje pieniądze powierzali specjalistom. Niezależnie od metody, kładł silny nacisk na cenę odpowiadającą wartości i mającą potencjał wzrostu oraz odpowiedniego marginesu kontrolującego ryzyko.

Graham uważał, że wszystkich inwestorów giełdowych można podzielić na dwie grupy: aktywni – ci którzy poświęcają czas i umiejętności na jak najlepsze decyzje inwestycyjne oraz druga grupa pasywni, bierni – to ci którzy powierzają inwestowanie specjalistom. Graham ponadto rozróżniał spekulacje – nastawione na zysk wynikający wyłącznie z wzrostu ceny papierów wartościowych oraz inwestycje – mające na celu zakup papierów wartościowych za cenę odpowiadającą wartości, mających określone perspektywy wzrostu tej wartości.

O autorze:

Benjamin Graham to doświadoczyny inwestor, autor książek i licznych publikacji finansowych, wykładowca i właściciel firmy inwestycyjnej Graham-Newman, jedna z najważniejszych postaci w historii Wall Street. Żył w latach 1894 – 1976. Był nie tylko nauczycielem Warrena Buffetta, ale uznawany jest za ojca analizy fundamentalnej i szukania w spółkach ich prawdziwej wartości. Swoimi dwi0ema publikacjami zmienił oblicze inwestowania. „Security Analysis” wpłynęła na sposób raportowania spółek w USA i przyczyniła się do zmian wielu regulacji i ustaw a z kolei „Inteligentny Inwestor” był pierwszą książką, która w tak dokładny i zarazem przystępny sposób pokazywała jak powinni podchodzić do rynku inwestorzy indywidualni.

.
facebook instagram pinterest tiktok twitter youtube linkedin